13. 9. 2018

Reference

 • 2019: Stavební úpravy rodinného domu (ÚS+OHL) 
 • 2019: Rekonstrukce a přístavba rodinného domu (DSP) ——————————————————————————————————————————————————–
 • 2018: Zaměření stávajícího stavu (pasport) rozsáhlé výrobně administrativní budovy (~20.000 m2)
 • 2018: Demolice rodinného domu (dokumentace bouracích prací)
 • 2018: Přístavba rekreační chaty (DSPS) 
  —————————————————————————————————————————-

A něco málo z dřívějších projektů….1997-2017

 • výstavba pro mobilní operátory (DÚS, DSP)
 •  pasportizace, rekonstrukce stávajících budov a venk.ploch  (DSP, DPPS) 
 • bytové domy (DÚR) 
 • pasportizace, rekonstrukce hal, admin.budov a venkovních ploch ve skladovacím a výrobním areálu (DSP, DPPS, inž.činnost)
 • bytové domy (DÚR, DSP, DPPS, inž.činnost)
 • přístavba a nástavba administrativní budovy, rekonstrukce výrobních hal a dalších budov ve velkém výrobním areálu (DSP, DPPS)
 • bytové domy (DÚR, DSP, DPPS, inž.činnost)
 • bytový dům (DSP, DPPS) 
 • rodinné domy (DSP, DPPS) 
 • pasportizace velkého průmyslově výrobního areálu
 • přístavby a rekonstrukce baťovských domků (DSP, DPPS, inž.činnost)
 • nástavba vazníkové konstrukce střechy (DSP, DPPS)