7. 8. 2019

Ceník

Ceny nabízených služeb:

Veškeré uvedené ceny jsou orientační, pro každou jednotlivou zakázku zpracovávám cenovou nabídku na míru.

Ceny projektových dokumentací vycházejí z celkových započitatelných nákladů stavby, což jsou rozpočtové náklady stavebních prací. Orientačně lze v případě novostaveb RD uvažovat rozpočtovou cenu 6-8tisíc Kč za 1m3 obestavěného prostoru. V případě rekonstrukcí a stavebních úprav je nutné tyto celkové započitatelné náklady stanovit vždy individuálně. V ceně za vyhotovení projektové dokumentace není zahrnuta inženýrská činnost ani žádné další jiné činnosti, které nejsou výslovně dohodnuty.

  • Projektová dokumentace pro stavební řízení/pro ohlášení stavby (DSP/OHL) v rozsahu a obsahu dle přílohy č.12 vyhl.499/2006 Sb. v platném znění ….. 2-4% započitatelných nákladů stavby
  • Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) v rozsahu a obsahu dle přílohy č.13 vyhl.499/2006 Sb. v platném znění ….. 2-4% započitatelných nákladů stavby
  • Dokumentace bouracích prací dle přílohy č.15 vyhl.499/2006 Sb. v platném znění ….. již od 6.000Kč dle množství původních podkladů a dle rozsahu a složitosti stavby
  • Pasport stavby (zaměření stávajícího stavu) ….. cca 40kč/m2 podlahové plochy budov
  • Poradenství, konzultace (osobně, telefonicky, emailem, messenger, whatsapp) …… 700Kč/hod    (komplexní poradenství při zpracování projektové dokumentace je vždy zahrnuto v ceně dokumentace)
  • Výjezd ke klientovi, na stavbu ….. 10Kč/km

Nejsem plátcem DPH, jde tedy o konečné ceny.

 

(Příklad:  novostavba rodinného domu

– obestavěný prostor (OP) =10m*10m*5m = 500m3

– celkové započitatelné náklady stavby = OP * (7-10 tis.Kč/m3) =3,5 – 5 mil.Kč (dle složitosti, použitých materiálů apod.)

– projektová dokumentace pro stavební povolení = 2-4% z celkových započitatelných nákladů stavby, tj. 70.000-200.000Kč )