7. 8. 2019

Ceník

Ceny nabízených služeb:

Veškeré uvedené ceny jsou orientační, pro každou jednotlivou zakázku zpracovávám cenovou nabídku na míru.

Ceny projektových dokumentací vycházejí z celkových započitatelných nákladů stavby, což jsou rozpočtové náklady stavebních prací. Orientačně lze v případě novostaveb RD uvažovat rozpočtovou cenu 8-10tisíc Kč za 1m3 obestavěného prostoru (konec roku 2023). V případě rekonstrukcí a stavebních úprav je nutné tyto celkové započitatelné náklady stanovit vždy individuálně. V ceně za vyhotovení projektové dokumentace není zahrnuta inženýrská činnost ani žádné další jiné činnosti, které nejsou výslovně dohodnuty.

  • Cena za projektovou dokumentaci pro povolení stavby (stavební řízení/ohlášení, společné povolení/souhlas) činí orientačně 4-5% započitatelných nákladů stavby.
  • Cena za projektovou dokumentaci pro povolení stavby (stavební řízení/ohlášení, společné povolení/souhlas) a následnou projektovou dokumentaci pro provádění stavby  činí orientačně 9-10% započitatelných nákladů stavby.

 

  • Dokumentace bouracích prací dle přílohy č.15 vyhl.499/2006 Sb. v platném znění ….. již od 12.000Kč dle množství původních podkladů a dle rozsahu, složitosti a vzdálenosti stavby
  • Pasport stavby (zaměření stávajícího stavu) ….. cca 70kč/m2 podlahové plochy budov
  • Poradenství, konzultace (osobně, telefonicky, emailem, messenger, whatsapp) …… 1.000Kč/hod
  • Výjezd ke klientovi, na stavbu ….. 15Kč/km + skutečně strávený čas na místě

Nejsem plátcem DPH, jde tedy o konečné ceny.

Pro přesnější výpočet honoráře za projektové práce můžete použít kalkulačku na www.cenyzaprojekty.cz